Sociale onrust en het civiele aansprakelijkheidsrecht


Door een inkrimpende economie en voortschrijdende inzichten over neveneffecten van technische ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de gaswinning in Groningen en risicovolle financiële producten zoals renteswaps, krijgt het aansprakelijkheidsrecht een rol toegedicht in het wegnemen van sociale onrust. Maar heeft het aansprakelijkheidsrecht eigenlijk wel de juridische en niet-juridische tools om te zorgen voor (orde)herstel?

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Rijnhout

Verschijning: september 2015

Archiefcode: AA20150646

aansprakelijkheidsrecht aardbevingen EURIBOR NAM renteswap schadevergoeding sociale onrust gaswinning Groningen

Burgerlijk recht AansprakelijkheidsrechtVermogensrecht

Opinie Amuse