How I Met Your Mother als rechtsbron


Moet je als student Rechtspraak.nl in de gaten houden om het recht te volgen en begrijpen? Nee hoor, je kunt ook gewoon How I Met Your Mother (opnieuw) kijken, zegt Hugo Botter in zijn laatste column voor Ars Aequi.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Botter

Verschijning: juni 2024

Archiefcode: AA20240577

benuttingsperiode How I Met Your Mother nadeelcompensatie planschade schade

Algemeen juridisch

Perspectief Column