Resultaat 13–24 van de 40 resultaten wordt getoond

Begrensde mensenrechten?

Beantwoording rechtsvraag (309) Internationaal recht

M.T. Kamminga

Beantwoording van een internationaal rechtelijke rechtsvraag.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 2003
AA20030801

Cont(r)actbreuk…

Rechtsvraag (318) Verbintenissenrecht

S.R. Damminga, I. Haazen

Naar aanleiding van een verbintenisrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en vervolgens behandeld.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 2005
AA20050113

De bloemetjes buiten zetten

Rechtsvraag (349) Goederenrecht

S. Steneker

Beantwoord deze rechtsvraag van Sander Steneker en maak kans op de hoofdprijs van € 200! Alle andere serieuze inzenders mogen een boek van Ars Aequi Libri uitkiezen.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 2021
AA20210092

Discotheek Arena: over handhaving, formele rechtskracht en overheidsaansprakelijkheid

BEANTWOORDING RECHTSVRAAG (332) BESTUURSRECHT EN OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID

T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik

Naar aanleiding van een bestuursrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en deze vragen worden vervolgens uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 2007
AA20070547

Een testament van notaris Van Natte

Beantwoording rechtsvraag (308) erfrecht

L.C.A. Verstappen

Beantwoording van een rechtsvraag op erfrechtelijk gebied.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2003
AA20030715

Evenementen in Stad aan Zee Rechtsvraag (343) bestuursrecht

Rechtsvraag (343) bestuursrecht

L.J.A. Damen

Stuur je antwoord op deze bestuursrechtelijke rechtsvraag in vóór 1 april 2014 en maak kans op € 50 en/of een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het septembernummer 2014.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 2014
AA20140155

Fastclean met Easyschoon

Rechtsvraag (307) Intellectuele eigendomsrecht

W.A. Hoyng

Aan de hand van een Intellectuele eigendomsrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en opgelost.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 2003
AA20030232

Fastclean met Easyschoon

Beantwoording rechtsvraag (307) intellectueel eigendomsrecht

W.A. Hoyng

Beantwoording rechtsvraag op het gebied van het octrooirecht.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2003
AA20030711

Is the snake eating the elephant? China’s Lenovo koopt IBM

Rechtsvraag (320) Mededingingsrecht

P.J. Slot

In de casus bij deze rechtsvraag worden vragen gesteld rondom een internationaal mededingsingsrechtelijk probleem.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 2005
AA20050187

Magill-arrest

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 6 april 1995, gevoegde zaken C-241/91 P en C-242/91 P, ECLI:EU:C:1995:98 (Radio Telefis Eireann (RTE) en Independent Television Publications Ltd (ITP) tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen). Ook bekend als Magill. In dit arrest van het HvJ EG staat onder meer de hogere voorziening dat na een uitspraak van het GEA kan worden gedaan centraal. Verder wordt er ingegaan op het auteursrecht in die zin dat er wordt nagegaan in welke gevallen het mogelijk is om misbruik te maken van het auteursrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1995
AA19950811

Over ballen, gevallen biervaten en andere ongelukjes

Rechtsvraag (310) verbintenissenrecht

S.R. Damminga

Aan de hand van een casus over de ontgroening bij een studentenverenigingn worden er verschillende vragen gesteld op het gebied van verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2003
AA20030718

Raadsman bij politieverhoor

Beantwoording rechtsvraag (339) formeel strafrecht

T. Blom

In het novembernummer 2009 van Ars Aequi stelde prof. Blom een rechtsvraag over de aanwezigheid van een raadsman bij een politieverhoor. In dit nummer geeft hij het antwoord. Winnaar van de rechtsvraag is Marjo Vink van de Open Universiteit. Zij wint hiermee € 50 en mag een keuze maken uit het fonds van Ars Aequi Libri.

Perspectief | Rechtsvraag
April 2010
AA20100291

Resultaat 13–24 van de 40 resultaten wordt getoond