Resultaat 25–36 van de 39 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (210) NBW: overgangsrecht

B.C. de Die

Rechtsvraag naar NBW die ingaat op de belangrijke regels rondom het overgangsrecht die de overgang van oud naar nieuw burgerlijk recht goed moeten regelen. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: algemene voorwaarden, eigendomsvoorbehoud, immateriële schade en het overeenkomsten- en schadevergoedingsrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
December 1991
AA19911142

Rechtsvraag (240) Bestuursrecht

Een Drents bosje

W. Konijnenbelt

Rechtsvraag op het gebied van het bestuursrecht waarbij aan de orde komt de verlening van een kapvergunning en de daaropvolgende procedure. Van de inzenders wordt gevraagd om na te gaan hoe de Rechtbank in de gegeven omstandigheden moet oordelen.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 1995
AA19950152

Rechtsvraag (258) strafprocesrecht

J.W. Fokkens

Rechtsvraag op het gebied van strafprocesrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
December 1996
AA19960778

Rechtsvraag (259) voor eerstejaars

Rechtsvinding en gevalsvergelijking

C.J.H. Jansen, C.J. Loonstra

In deze rechtsvraag voor eerstejaars wordt een casus aan de orde gesteld die door rechtsvinding dient te worden opgelost. Daarbij is het van belang dat men uit een casus de rechtsvraag formuleert.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1997
AA19970060

Rechtsvraag (300) Verzekeringsrecht

F.H.E. van der Moolen

Aan de hand van een verzekeringsrechtelijke casus worden enkele vragen aan de lezers gesteld.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 2002
AA20020107

Rektifikatie Beantwoording rechtsvraag (192) fiscale aspecten van schadevergoeding

Ars Aequi Libri

Rectificatie van een eerdere beantwoording van een rechtsvraag.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1990
AA19900244

Rijden of gereden worden

Beantwoording rechtsvraag (305) Bestuursrecht

R.L. Vucsán

In dit artikel wordt een rechtsvraag in het kader van het bestuursrecht beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
April 2003
AA20030334

Sinaasappels

Rechtsvraag (345) Goederenrecht

L.P.W. van Vliet

Stuur je antwoord op deze rechtsvraag in vóór 1 april 2015. De beste studentinzender wordt beloond met een geldprijs van € 50 plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welk jaar en welke studierichting zij volgen. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het septembernummer 2015.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 2015
AA20150159

Standaardbrieven en verbeurde dwangsommen

Rechtsvraag (348) Burgerlijk procesrecht

A.W. Jongbloed

Beantwoord deze rechtsvraag op het gebied van burgerlijk procesrecht en maak kans op € 200. Serieuze inzenders mogen een keuze maken uit het Ars Aequi Libri-fonds.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2018
AA20180754

Standaardbrieven en verbeurde dwangsommen

Beantwoording rechtsvraag (348) Burgerlijk procesrecht

A.W. Jongbloed

In september 2018 stelde Ton Jongbloed een burgerlijk procesrechtelijke rechtsvraag. In deze bijdrage geeft hij antwoord op deze vraag, en maakt hij bekend wie de prijs van € 200 heeft gewonnen.

Perspectief | Rechtsvraag
April 2019
AA20190323

Voorbereiding tot liquidatie?

Rechtsvraag (351) Strafrecht

M.J. Dubelaar

Beantwoord deze strafrechtelijke rechtsvraag van Marieke Dubelaar vóó 1 december 2021 en maak kans op € 200! Alle serieuze inzenders mogen een boek van Ars Aequi Libri uitkiezen.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 2021
AA20210951

Wat is daar nu mis mee?

Rechtsvraag (317) Belastingrecht

G.T.K. Meussen

In deze rechtvraag worden vragen gesteld over het belastingrecht; in het bijzonder het venootschapsrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 2005
AA20050054

Resultaat 25–36 van de 39 resultaten wordt getoond