rechtstreekse werking

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

De rechtstreekse werking van de communautaire beschikking

M. Verhoeven

Het ontbreekt aan eenduidige regels voor de rechtstreekse werking van EG-rechtelijke beschikkingen die zijn gericht tot de lidstaat. Recente jurisprudentie van het Hof van Justitie lijkt voor dergelijke beschikkingen van algemene strekking te duiden op een analoge toepassing van de bekende richtlijnenjurisprudentie, maar ruimte voor onzekerheid blijft bestaan. De doorwerking van de tot de lidstaat gerichte beschikking verdient derhalve meer aandacht in de literatuur.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2008
AA20080214

Het internationale recht en de nationale (t)rechter: de een ieder beschermende toepassing van artikel 94 Grondwet

B.A. Kuiper-Slendebroek

Post thumbnail

Het internationale recht dat de Nederlandse staat bindt, wordt door de nationale rechter toegepast. Dit is onder andere neergelegd in artikel 94 Grondwet. In deze bijdrage wordt de toepassing van dit artikel uiteengezet aan de hand van wetsgeschiedenis en jurisprudentie.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2016
AA20160079

Het rookverbod en de bevoegdheid van de Hoge Raad om wetgeving aan verdragen te toetsen

R.J.B. Schutgens

Hoge Raad 10 oktober 2014, nr. 13/02931, ECLI:NL:HR:2014:2928 (Staat/Nietrokersvereniging CAN)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2015
AA20150305

maart 1989

Katern 30: Sociaal recht

J.W.P.M. van Rooij

december 1989

Katern 33: Europees recht

- UL Europa Instituut

december 1996

Katern 61: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

maart 2002

Katern 82: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

december 2002

Katern 85: Europees recht

- UL Europa Instituut

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 38

intrekking Nederlanderschap wegens niet nakomen afstandseis

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 39

verlies Nederlanderschap door nalaten afstand te doen oorspronkelijke nationaliteit,

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 97

verhoging leges strijdig met verdragen?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 16

art. 16 Dublin-verordening heeft rechtstreekse werking

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond