Het rookverbod en de bevoegdheid van de Hoge Raad om wetgeving aan verdragen te toetsen


Hoge Raad 10 oktober 2014, nr. 13/02931, ECLI:NL:HR:2014:2928 (Staat/Nietrokersvereniging CAN)