Woord vooraf


In 2023 staat de Rode Draad in het thema van ‘Snijvlakken & Kruisbestuivingen’ en bevat een reeks artikelen van auteurs die zich begeven op het snijvlak van verschillende rechtsgebieden. Zij laten zien hoe deze rechtsgebieden elkaar in positieve zin beïnvloeden, of juist hoe uitgangspunten van de betreffende rechtsgebieden zozeer uiteenlopen dat van harmonieus
samengaan geen sprake (b)lijkt te zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.A. Groenewoud, B. Groothoff, M.W. Kouwenberg, E.E. Maathuis

Verschijning: januari 2023

Archiefcode: AA20230054

kruisbestuiving rechtsgebied Rode draad snijvlak

Algemeen juridisch

Rode draad Snijvlakken & Kruisbestuivingen