Resultaat 25–36 van de 41 resultaten wordt getoond

Nieuwe ‘Orde in de regelgeving’

J.Th.J. van den Berg

Post thumbnail Tegenover een parlement dat gebrekkige aandacht toont voor de constitutionaliteit van de wetgeving, staat een rechterlijke macht die zich lang niet altijd meer door de wet alleen laat leiden. Vooral in de politiek is de irritatie over het handelen van de rechter toegenomen, waarop rechters opmerkelijk defensief reageren. Tijd om te waken voor overdrijving, maar ook voor nieuwe concentratie op waarde en inhoud van de wet.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2020
AA20200864

Over de bijl en de wortel: kritiek op de persoon van de rechter

R.Th. Mirck

In het NJB van 11 juni 1988 deed Van Maarseveen een felle aanval op de rechters die het verkrachtingsarrest (NJ 1988, 156) gewezen hadden. Andere redakteuren van het NJB distantieerden zich van de woorden van Van Maarseveen: volgens hen legt zijn persoonlijke aanval op de rechters 'de bijl aan de wortel van het instituut van onafhankelijke rechtspraak'. Maar waarom zouden rechters eigenlijk niet persoonlijk aangevallen mogen worden? Twee redacteuren gaan hier dieper op in.

Opinie | Redactioneel
september 1988
AA19880502

Over missers en rechters

L.E. de Groot-van Leeuwen

In deze bijdrage wordt op rechtssociologische grondslag gekeken naar de samenstelling, werking en het imago van de rechterlijke macht.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050611

Politieke etikettering van de rechterlijke macht

T.J.M. van Buchem

Deze bijdrage biedt perspectief op de gevolgen van ‘politieke etikettering’ van rechters door politici. Rechterlijke onafhankelijkheid is van essentieel belang voor de rechtsstaat, maar wordt – zo lijkt – steeds vaker in twijfel getrokken. Betoogd wordt dat politici de politieke etikettering van rechters moeten vermijden, omdat dit grote gevolgen kan hebben voor het publieke vertrouwen in de rechterlijke macht en haar gezag.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2022
AA20220970

Prikkels en pleasen in juridische beroepen

J.M. Barendrecht

In deze column gaat Barendrecht in op het werken in de advocatuur en de rechterlijke macht en wat aankomende juristen in deze beroepsgroepen kunnen verwachten en wat de nadelen daarbij voor de rechtszoekenden zijn.

Opinie | Column
februari 2009
AA20090109

Reactie op reactie: ‘Rapport Integriteit Rechterlijke Macht (IRM-rapport)’

D. Molin

In het juninummer 1997 van Ars Aequi reageren mrs. Nijenhof en Stemker Koster van de zijde van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de belangenvereniging voor de leden van de rechterlijke macht, op de mening van drs. Burhoven Jaspers 'De rechterlijke macht: een gilde op drift!', naar aanleiding van het mede door hem opgesteld IRM-rapport (Integriteit Rechterlijke Macht-rapport).

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1997
AA19970702

Rechtspraak in een veranderende samenleving

F.B. Bakels

Post thumbnail Steeds vaker komt de rechtspraak in het nieuws of in de kranten, niet zelden op een negatieve manier. Raadsheer in de Hoge Raad Floris Bakels plaatst in dit artikel deze publiciteit in perspectief. Hij belicht hierin onder meer trends in de moderne complexe maatschappij waarin de rechter zijn werk moet doen.

juni 2010
AA20100427

Rechtsvraag (272) empirische rechtsvraag

Vervolg op rechtsvraag 268

H. Elffers

Empirische rechtsvraag op het gebied van de onafhankelijkheid en wel of niet vooringenomenheid van de rechterlijke macht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1998
AA19980626

Reorganisatie rechterlijke macht: werkbelasting versus rechtsbescherming

R. Glas, R.Th. Mirck

In dit redactionele artikel wordt de verhouding tussen werkbelasting en rechtsbescherming voor de burger onderzocht. De redacteuren signaleren kritiek op het nieuwe systeem van appel.

Opinie | Redactioneel
juni 1989
AA19890534

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

In dit artikel van Amnesty International wordt een schrijfoproep gedaan tegen mensenrechtenschendingen in India. In India vindt marteling en verkrachting plaats en dood in hechtenis.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 1992
AA19920257

Spiegels voor rechters (Digitaal boek)

Beschouwingen over literatuur en recht

, A.M.P. Gaakeer, M. Goslings, E.A.G. van Ouderaa

Post thumbnail Kan de jurist, en in het bijzonder de rechter, iets leren van literatuur, als daarmee geen vakliteratuur maar romans, poëzie en toneelstukken wordt bedoeld?

9789069169477 - 15-01-2006

Stel nou dat rechters integer blijken te zijn!

J.E. Soeharno

Post thumbnail Het wantrouwen jegens rechtspraak kent soms rauwe randen. Toch blijkt dit wantrouwen gepaard te gaan met de facto vertrouwen: mensen gaan nog steeds naar de rechter in het vertrouwen dat hun zaak onpartijdig wordt behandeld. Hoe moet deze paradox worden begrepen? En hoe dient de rechtspraak daarmee om te gaan?

Opinie | Amuse
april 2013
AA20130268

Resultaat 25–36 van de 41 resultaten wordt getoond