Schrijfaktie Amnesty International


In dit artikel van Amnesty International wordt een schrijfoproep gedaan tegen mensenrechtenschendingen in India. In India vindt marteling en verkrachting plaats en dood in hechtenis.