Rechtsvraag (272) empirische rechtsvraag

Vervolg op rechtsvraag 268


Empirische rechtsvraag op het gebied van de onafhankelijkheid en wel of niet vooringenomenheid van de rechterlijke macht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Elffers

Verschijning: Juni 1998

Archiefcode: AA19980626

machtenscheiding onpartijdigheid rechter-plaatsvervanger rechterlijke macht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen