Reactie op ‘Orgaandonatie’


In dit artikel geeft De Jong een reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over ogaandonatie. De auteur komt tot de conclusie dat het er in Nederland een klein kans bestaat dat er orgaandonatie plaatsvindt en voert daar verschillende cijfers toe aan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. de Jong

Verschijning: December 1991

Archiefcode: AA19911170

donorcodicil familie medische wetenschap orgaandonatie reactie

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Opinie Reactie/nawoord

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen