Schikken op de gang


In deze column gaat Barendrecht in op het feit dat in de rechtspraktijk van civiele zaken de schikking een belangrijke rol speelt maar dat daarvoor in de rechtenstudie, vervolgopleiding en bij de rechterlijke macht weinig aandacht voor is. Barendrecht laat in zijn column zien dat daar verandering in lijkt te komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Barendrecht

Verschijning: december 2008

Archiefcode: AA20080885

comparatie gelijk procedure procesvoering schikking tegenspraak vonnis

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Opinie Column