principles of European contract law

Toont alle 7 resultaten

Een duik in het ondiepe

Rechtsvraag (344) Verbintenissenrecht

A.G. Castermans

Het antwoord op deze verbintenisrechtelijke rechtsvraag kun je vóór 1 november 2014 opsturen naar A.G. Castermans, a.g.castermans@law.leidenuniv.nl. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het aprilnummer 2015. De beste studentinzender wordt beloond met een geldprijs van € 50 plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welk jaar en welke studierichting zij volgen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2014
AA20140675

Een duik in het ondiepe

Beantwoording rechtsvraag (344) Verbintenissenrecht

A.G. Castermans

In september 2014 verscheen de rechtsvraag 'Een duik in het diepe'. In deze bijdrage wordt de rechtsvraag beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 2015
AA20150539

Er zijn toch nog slechts Europeanen?

Verslag van de lezingen van W.J. Zwalve en O. Lando tijdens het congres 'Nieuw Burgerlijk Wetboek in vergelijkend perspectief'

P. van der Grinten, H.J. van Kooten

Op 22 en 23 januari 1992 werd in Den Haag het congres 'Nieuw Burgerlijk Wetboek in vergelijkend perspectief' gehouden. Dit congres, georganiseerd door de Nederlandse juridische faculteiten in samenwerking met het Ministerie van Justitie, vond plaats in het kader van de 'Week van het recht'. Hieronder volgt een verslag van de lezingen van de hoogleraren Zwalve en Lando. Bovendien pogen auteurs door het plaatsen van een aantal kanttekeningen een aanzet te geven tot een in Ars Aequi te voeren discussie.

Verdieping | Studentartikel
mei 1992
AA19920254

maart 1994

Katern 50: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

maart 2000

Katern 74: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

juni 2001

Katern 79: Europees privaatrecht

J.W. Rutgers

Verleden, heden en toekomst van het Europees contractenrecht

H.N. Schelhaas

Post thumbnail In deze bijdrage wordt de harmonisatiebeweging van het Europees contractenrecht van de afgelopen decennia geanalyseerd, waarbij aandacht wordt besteed aan het Unierecht en niet-bindende regelgeving als de Principles of European Contract Law. In ieder geval zijn drie stadia te herkennen: waar in het begin nog werd gepleit voor een alomvattend Europees Burgerlijk Wetboek, werd later een stap terug gezet en werd gepoogd alleen grote delen van het contractenrecht te harmoniseren. Het huidige stadium is weer verder afgeschaald: vanuit een centrale thematiek – nu de interne digitale markt – wordt uniforme regelgeving ontworpen. Op basis van deze tendensen wordt nader ingegaan op de toekomst van de harmonisatieontwikkeling.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2021
AA20210573

Toont alle 7 resultaten