Katern 79: Europees privaatrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Rutgers

Verschijning: juni 2001

Archiefcode: AAK20014125

betalingsachterstand Europees contractenrecht principles of European contract law

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht