Een duik in het ondiepe

Rechtsvraag (344) Verbintenissenrecht


Het antwoord op deze verbintenisrechtelijke rechtsvraag kun je vóór 1 november 2014 opsturen naar A.G. Castermans, a.g.castermans@law.leidenuniv.nl. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het aprilnummer 2015. De beste studentinzender wordt beloond met een geldprijs van € 50 plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welk jaar en welke studierichting zij volgen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.G. Castermans

Verschijning: September 2014

Archiefcode: AA20140675

principles of European contract law verbintenissenrecht vermogensrecht zwembad

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen