Er zijn toch nog slechts Europeanen?

Verslag van de lezingen van W.J. Zwalve en O. Lando tijdens het congres 'Nieuw Burgerlijk Wetboek in vergelijkend perspectief'


Op 22 en 23 januari 1992 werd in Den Haag het congres ‘Nieuw Burgerlijk Wetboek in vergelijkend perspectief’ gehouden. Dit congres, georganiseerd door de Nederlandse juridische faculteiten in samenwerking met het Ministerie van Justitie, vond plaats in het kader van de ‘Week van het recht’. Hieronder volgt een verslag van de lezingen van de hoogleraren Zwalve en Lando. Bovendien pogen auteurs door het plaatsen van een aantal kanttekeningen een aanzet te geven tot een in Ars Aequi te voeren discussie.