Resultaat 13–24 van de 25 resultaten wordt getoond

Inleiding

H.J. van Kooten, A. Meijer, H. Moons, M. Veldt, K. Vos

Inleiding van de redactiecommissie bij het bijzonder nummer van 1992 met als titel 'Rechter en Politiek'. Aan deze titel kunnen verschillende onderwerpen opgehangen worden wat dan ook gebeurt in de bundel.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
november 1992
AA19920657

december 1994

Katern 53: Criminologie

M.A. Zwanenburg

Openbaarheid van bestuur in de zaak-Zorreguieta en de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 augustus 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE6702, nr. 200105270/1 (Zorreguieta) Intern beraad in het kader van een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’: moet geen sprake zijn van een gezamenlijke bevoegdheid of taak? De onafhankelijkheid van het openbaar ministerie in politiek geladen kwesties.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2003
AA20030037

Rechters in vredestijd

Een reactie op 'Rechters in oorlogstijd' van Nick Huls

C.J.M. Schuyt

In deze reactie op een eerder artikel in Ars Aequi gaat de auteur en staatsraad bij de Raad van State in op de huidige positie van de vreemdelingenrechter die door Huls in eerder artikel in Ars Aequi vergeleken is met rechters in NAZI-Duitsland.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2009
AA20090407

Rechtsvraag (227) vluchtelingenrecht

T.P. Spijkerboer

Rechtsvraag waarbij aan de orde komt of de in de casus genoemde persoon als vluchteling aangemerkt dient te worden. Ook komen aan de orde of aan de persoon een verblijfsvergunning moet worden aangeboden en of een gedoogverklaring mogelijk is.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1993
AA19930751

Rotstreek en rotschop

G.A.I. Schuijt

Commentaar van politici op lopende strafzaken doet afbreuk aan het vertrouwen in de onpartijdigheid van de rechterlijke macht en kan hierdoor in strijd zijn met artikel 6 EVRM.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2007
AA20070042

Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me

T. Zwart

Commentaar van politici op lopende strafzaken doet afbreuk aan het vertrouwen in de onpartijdigheid van de rechterlijke macht en kan hierdoor in strijd zijn met artikel 6 EVRM. Hoge Raad 18 juli 2003

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2007
AA20070045

Ter overpeinzing: wijze communicatie over lobby bij wetgeving

M. Ramlal

Lobbyisme is een alledaags verschijnsel in politiek Den Haag, maar het roept vaak negatieve gevoelens op. Wat kan hiertegen worden gedaan? Munish Ramlal roept op tot meer wijsheid.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2014
AA20140634

The European Parliament and EU democracy – a paradox

D.M. Curtin

Post thumbnail Amuse, in het Engels, waarin ingegaan wordt op hoe het Europese Parlement en haar werkzaamheden zich verhouden tot de democratie beginselen. Aan bod komen onder meer de democratische bevoegdheden van het EP en het wetgevingsproces binnen Europa.

Opinie | Amuse
november 2009
AA20090708

Trouble in de Trias

Bijdragen over de verhoudingen tussen de Nederlandse staatsmachten

R.H.T. Jansen, T.A. van Polanen, D.B. Sander, P.M. Sijtsma

Post thumbnail Bijdragen over de theorie en de praktijk van de machtenscheidingsleer. Achtereenvolgens staan centraal de veranderende rechtsstatelijke context, het veranderende politieke krachtenveld en de veranderende rol van de rechter.

9789493199170 - 24-03-2021

Trouble in de Trias (Digitaal boek)

Bijdragen over de verhoudingen tussen de Nederlandse staatsmachten

R.H.T. Jansen, T.A. van Polanen, D.B. Sander, P.M. Sijtsma

Post thumbnail Bijdragen over de theorie en de praktijk van de machtenscheidingsleer. Achtereenvolgens staan centraal de veranderende rechtsstatelijke context, het veranderende politieke krachtenveld en de veranderende rol van de rechter.

9789493199170 - 24-03-2021

Tussen universalistische aspiraties en pluralistische realiteit

De toekomst van het Internationaal Strafhof

A.M. de Hoon

Post thumbnail

Dit artikel bespreekt de problemen van het Internationaal Strafhof – zoals het terugtreden van Afrikaanse staten – als symptomen van de spanningen die bestaan tussen enerzijds de universaliteitsgedachte waarop het internationaal strafrecht gestoeld is en anderzijds de pluriforme en complexe werkelijkheid van de wereld. Het stuk beargumenteert dat om internationaal strafrecht duurzaam en effectief te laten bijdragen aan maatschappelijk herstel na massageweld, moet worden gebroken met tekortschietende assumpties en een realistischer beeld moet ontstaan van wat het Hof wel en niet kan.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2017
AA20170810

Resultaat 13–24 van de 25 resultaten wordt getoond