Katern 53: Criminologie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A. Zwanenburg

Verschijning: december 1994

Archiefcode: AAK19942528

criminaliteitsprobleem integrale veiligheid objectieve veiligheid perceptie politiek subjectieve veiligheid veiligheid

Strafrecht en criminologie Criminologie