Rechtsvraag (227) vluchtelingenrecht


Rechtsvraag waarbij aan de orde komt of de in de casus genoemde persoon als vluchteling aangemerkt dient te worden. Ook komen aan de orde of aan de persoon een verblijfsvergunning moet worden aangeboden en of een gedoogverklaring mogelijk is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.P. Spijkerboer

Verschijning: Oktober 1993

Archiefcode: AA19930751

asielzoeker Balkan-oorlog politiek vluchtelingen

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Perspectief Rechtsvraag