Toont alle 8 resultaten

Beoordeling van politiegeweld: tuchtrecht eerst

M. van der Steeg, J.S. Timmer

Een rechtsstaat moet voorzien in een onafhankelijke toetsing van politiegeweld. Momenteel vindt die vooral via het strafrecht plaats, dat niet primair is bedoeld om professionele handelingen van welke professie ook te beoordelen, ook niet het ambtshalve handelen van agenten met een wettelijke bevoegdheid tot geweldgebruik. De politie zou een eigen tuchtrechtelijk systeem moeten krijgen voor het trekken van lering, het corrigeren van ongewenste situaties en handelingen, genoegdoening voor het slachtoffer en voor de doorontwikkeling van het vakmanschap. Het vermogen van de politie tot kritische zelfreflectie is daarvoor een voorwaarde.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2016
AA20160171

De Politiewet 1993: de slechtste wet van Nederland

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Prof.mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens betoogt dat de Politiewet 1993 de slechtste wet is die hij kent. Aan de orde komen: openbare orde, strafrechtelijke handhaving, gezagsdragers, beheerder van de politie, zeggenschap van het Rijk en het driehoeksoverleg.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 1998
AA19980579

De Wet politiegegevens: herziening van de Wet politieregisters

L.P. Mol Lous

In dit artikel wordt beschreven hoe de op 1 januari 2008 ingetreden Wet politiegegevens de Wet politiegegevens vervangt. De nieuwe wet regelt de gegevensopslag en informatievoorziening van de politie die zeer belangrijk is voor haar politietaak.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2008
AA20080303

Een nieuwe Politiewet

M.E. Portegies-Damave

In dit artikel wordt het nieuwe gedeelte van de Politiewet besproken. Allereerst komen de wijzigingen in de wet aan de orde. Vervolgens worden de andere van belang zijnde bepalingen besproken in de volgorde van de wet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1994
AA19940512

Huilen met de pet op

C.J.C.F. Fijnaut

Korte vergelijking tussen Nederlandse en Belgische strafrechtelijke functionarissen waarbij de schrijver vooral in gaat op het feit waarom er volgens hem niet goed wordt ingegaan door de journalisten terwijl de verschillen aanzienlijk zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1997
AA19970016

maart 1996

Katern 58: Strafrecht

C.H. Brants

juni 2004

Katern 91: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Politie, gangsters, hondepoep?

M.M. Dolman, R. Glas

Redactioneel artikel waarin de geschiedenis over de zeggenschap over de Nederlandse politie wordt besproken. Berust de zeggenschap nu bij de gemeente of bij justitie?

Opinie | Redactioneel
maart 1990
AA19900136

Toont alle 8 resultaten