De Wet politiegegevens: herziening van de Wet politieregisters


In dit artikel wordt beschreven hoe de op 1 januari 2008 ingetreden Wet politiegegevens de Wet politiegegevens vervangt. De nieuwe wet regelt de gegevensopslag en informatievoorziening van de politie die zeer belangrijk is voor haar politietaak.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.P. Mol Lous

Verschijning: April 2008

Archiefcode: AA20080303

gegevens gegevensverwerking informatievoorziening politie

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen