Een nieuwe Politiewet


In dit artikel wordt het nieuwe gedeelte van de Politiewet besproken. Allereerst komen de wijzigingen in de wet aan de orde. Vervolgens worden de andere van belang zijnde bepalingen besproken in de volgorde van de wet.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.E. Portegies-Damave

Verschijning: juli 1994

Archiefcode: AA19940512

bevoegdheid openbare ruimte politie politiekorpsen politietaak strafrecht handhaving

Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Wetgeving