Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond

maart 2004

Katern 90: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

Nawoord op bovenstaande reactie

F.M.A. ´t Hart

De oorspronkelijke auteur 't Hart geeft een nawoord op een binnengekomen reactie over een artikel over orgaandonatie en donorcodicil.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1991
AA19911171

Orgaandonatie

F.M.A. ´t Hart

In dit artikel worden de volgende punten uit het wetsvoorstel inzake orgaandonatie besproken: orgaandonatie bij leven door minderjarigen, de verlening van toestemming voor orgaandonatie na overlijden en de positie van nabestaanden bij orgaandonatie.

Verdieping | Studentartikel
september 1991
AA19910625

Over de dood die leven geeft

Dient de overheid orgaan- en weefseldonatie fiscaal te faciliëren

K.L.H. van Mens

Dit artikel gaat in op een aantal moeilijke en belangrijke vragen over het menselijk lichaam en over orgaandonatie. In onze rechtenstudie staan misschien teveel de antwoorden voorop. Wellicht is het bij een wetenschappelijke benadering beter om ons te richten op het stellen van vragen, vooral als die vragen weer nieuwe vragen oproepen. De uiteindelijke antwoorden zijn dan een sluitstuk van wijsheid. Hierna wil ik u uitdagen om uw eigen vragen te formuleren. Ingaan op filosofische, ethische en medische aspecten is noodzakelijk om tot een voldragen inzicht in de problematiek van orgaandonatie te geraken. In het juridische kader wordt ook ingegaan op enige rechtshistorie. Daarbij heb ik ervoor gekozen om de praktijk van orgaandonatie beknopt toe te lichten. Het onderwerp van dit artikel is emotioneel beladen. Om die reden zijn de ‘conclusies’ vooralsnog impliciet. Het zou al heel mooi zijn als het maatschappelijke debat over orgaandonatie meer op gang komt.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2003
AA20030630

Reactie op ‘Orgaandonatie’

E. de Jong

In dit artikel geeft De Jong een reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over ogaandonatie. De auteur komt tot de conclusie dat het er in Nederland een klein kans bestaat dat er orgaandonatie plaatsvindt en voert daar verschillende cijfers toe aan.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1991
AA19911170

Wet op orgaandonatie

I. Jansen

In dit artikel wordt ingegaan op de Wet op orgaandonatie. Er wordt ingegaan op de werkingsfeer van de wet, het ter beschikking stellen van organen tijdens het leven en na overlijden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 1996
AA19960625

Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond