Katern 102: Gezondheidsrecht


In dit artikel komen aan de orde: vertraging rondom de invoering van de Geneesmiddelenwet, derde evaluatie Wet op de orgaandonatie. Ook wordt er jurisprudentie rondom gezondheidsrecht besproken op het gebied van het civiel, tucht- en het strafrecht.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): W.R. Kastelein

Verschijning: maart 2007

Archiefcode: AAK20075713

Geneesmiddelenwet orgaandonatie tuchtrecht

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht