De racistische criminele organisatie


Hoge Raad 30 september 1997, nr. 106.412, ECLI:NL:HR:1997:ZD7801

In deze noot bij dit arrest over een racistische politieke partij doet prof. mr. Y. Buruma uit de doeken welke functie art. 140 Sr heeft.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Y. Buruma

Verschijning: februari 1998

Archiefcode: AA19980113

Hoge Raad 30-09-1997 (ECLI:NL:HR:1997:ZD7801) zaaknummer: 106.412

criminele organisatie oogmerk opzet racisme

Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Annotatie