Resultaat 13–24 van de 31 resultaten wordt getoond

maart 2008

Katern 106: Vervoerrecht

H.M.B. Brouwer

maart 1998

Katern 66: Vervoersrecht

W.G.B. Neervoort

juni 1999

Katern 71: Verzekeringsrecht

A. Blom

maart 2001

Katern 78: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

september 2001

Katern 80: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

september 2002

Katern 84: Burgerlijk recht

D.J. Beenders, C.G. Breedveld-de Voogd, P.C. van Es, R.M.Ch.M. Koot, B.T.M. van der Wiel

maart 2004

Katern 90: Mediarecht

A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

Nijmeegse scooter

N. Rozemond

Hoge Raad 17 december 2013, nr. 12/02825, ECLI:NL:HR:2013:1964 (Nijmeegse scooterzaak); Hoge Raad 17 december 2003, nr, 12/02841, ECLI:NL:HR:2013:1966 (Nijmeegse scooterzaak)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2014
AA20140841

Noodweer in café

Th.A. de Roos

Hoge Raad (strafkamer) 7 juni 2005, nr. 01754/04, ECLI:NL:HR:2005:AS9228 Van een onjuiste rechtsopvatting getuigt 's Hofs oordeel dat verdachte, nu hij ontkent te hebben gehandeld met opzet, geen beroep kan doen op noodweer. Tevens onbegrijpelijke bewijsmotivering.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2005
AA20050946

Onbeschermde seks en opzet bij levensberoving

A.J. Machielse

Onderstaand krantenbericht demonstreet de actualiteit van een bekend thema; het onderscheid tussen opzet en schuld als bestanddeel. Maar waarin zit hem dat verschil? En wordt aan dat verschil wel voldoende recht gedaan door de uitspraken van de Hoge Raad in de zogenaamde HIV-zaken?

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2004
AA20040155

Onvrijwillige seksuele interactie

Enkele vraagstukken over reikwijdte, systematiek en proportionaliteit bij de voorgenomen strafbaarstellingen van onvrijwillige seksuele interactie

K.K. Lindenberg

Het voorontwerp Wet seksuele misdrijven beoogt de huidige zedendelicten fundamenteel te herzien. In deze bijdrage wordt ingegaan op het nieuwe misdrijf ‘seksuele interactie tegen de wil’ in relatie tot de misdrijven ‘aanranding’ en ‘verkrachting’. Het voorontwerp roept hierover de nodige vragen op die van belang zijn voor de acceptatie, werkbaarheid en houdbaarheid van de nieuwe wet.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2020
AA20201014

Opzet bij ziekte?

J. Giltaij, E.A.G. van Schagen

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van de werknemer door de werkgever. De loondoorbetalingsplicht bestaat niet in geval de werknemer de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal rechterlijke uitspraken waarin het opzetcriterium op verschillende manieren wordt uitgelegd wat volgens de redacteuren tot verschillende uitspraken leidt.

Opinie | Redactioneel
februari 2009
AA20090085

Resultaat 13–24 van de 31 resultaten wordt getoond