Het leven is vaak sterker dan de leer!

Interview met prof.dr. G.P. Hoefnagels


Peter Hoefnagels werd in 1927 in Bilthoven geboren. Hij studeerde Indisch recht en psychologie in Utrecht. Gedurende zijn militaire diensttijd was hij werkzaam als griffier en als plaatsvervangend officier-commissaris bij de Krijgsraad, waar hij werd geïnspireerd tot het schrijven van een van zijn bekendste boeken: ‘Rituelen ter terechtzitting’. In 1957 promoveerde hij op de dissertatie ‘De Rapportage in het kinderrecht’. Vervolgens werkte hij onder meer bij de Raad voor de Kinderbescherming en aan een sociale academie. Daarna was hij fellow aan de Universiteit van Californië in ‘The Center for Law and Society’. Sinds 1965 in Hoefnagels werkzaam als hoogleraar Criminologie en Kinderrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daarnaast houdt hij zich bezig met bemiddeling op het gebied van echtscheiding. Tevens is hij lid van de Eerste Kamer (D’66). In dit interview wordt onder meer aandacht besteed aan de ideeën van prof.dr. G.P. Hoefnagels over echtscheidingsbemiddeling, omgangsrecht en de toekomst van het echtscheidingsrecht. Hij pleit tevens voor een ‘doe-het-zelf-scheiding’ en een zogenaamde gehuwdenverzekering, die na scheiding verzekert van een uitkering. Ten slotte komt zijn kritiek op de Raad voor de Kinderbescherming ter sprake.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Baken, A. Snijder-Lobik

Verschijning: November 1990

Archiefcode: AA19900811

echtscheidingsbemiddeling echtscheidingsrecht omgangsrecht Raad voor de kinderbescherming

Verdieping Interview

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen