De grensoverschrijdende garage


Hoge Raad 17 april 1970, nr. 10.381, ECLI:NL:HR:1970:AC5012, NJ 1971/89, (De Jongh/Kuipers). Ook wel bekend als Grensoverschrijdende garage.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.K. Köster

Verschijning: november 1970

Archiefcode: AA19700542

Hoge Raad 17-04-1970 (ECLI:NL:HR:1970:AC5012) zaaknummer: 10.381

amotie De Jongh/Kuipers/ misbruik bevoegdheden misbruik recht overschrijding erfgrens

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie