Het belang van statistiek-onderwijs aan juridische studenten


Kerkmeester bespreekt in dit artikel het belang van kennis van statistiek aan rechtenstudenten. Op dit moment worden alleen in Rotterdam statistische vakken onderwezen. Kerkmeester geeft voorbeelden van een aantal toepassingsmogelijkheden van de statistiek in of op het recht. Ook geeft hij aan waarom juristen zelf statistiek geleerd moeten hebben en waarom zij niet kunnen of vertrouwen op de inschakeling van getuigendeskundigen en andere experts of zo nodig terugvallen op hun eigen intuïtie: het gevaar voor dwaling is groot. er een zekere basiskennis van de statistiek beschikken.