mening

Toont alle 6 resultaten

De kater

M.A. Zwanenburg

De Rechtsstaat is afgebroken, gestroomlijnd tot een institutie die primair beleidsdoelen diet; een staatsinstrument dat over burgers heenwalst en waarin Recht Spreken is getransformeerd tot een a-moreel productieproces warin waarheidsvinding ondergeschikt is gemaakt aan efficiency, aldus de mening van auteur.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2007
AA20070511

Geen exceptio artis, maar wel bescherming van de kunst

W. Sorgdrager

Post thumbnail In dit artikel, behorende bij de reeks recht en cultuur, wordt ingegaan op verschillende kunstuitingen en in hoeverre deze in strijd zijn met de (straf)wet en openbare orde. Doordat Nederland niet net zoals Duitsland een exceptio artis kent, hoeft de rechter over een bepaalde uiting die in het geding is niet telkens te oordelen of iets al dan niet een vorm van kunst is. Ook wordt er ingegaan op uitspraken van het EHRM die oordeelt of bepaalde beperkingen van (kunst)uitingen toelaatbaar waren.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
mei 2009
AA20090294

Heeft een jurist een mening, en komt hij daar ook voor uit?: een reactie

A. Couprie

In deze reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over het ontbreken van meningen en opinies van juristen in het (publieke) debat komt naar voren dat de juristen door beroeps- en gedragsregels niet in staat zijn om hun meningen te geven. Ook het feit dat meer ervaren juristen juridische meningen tot bijna feiten maken dragen ertoe bij dat er weinig controversiële meningen van juristen zijn.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1994
AA19940802

Nawoord op bovenstaande reactie

G.C.G.J. van Roermund

Nawoord op een reactie op een eerder artikel van Van Roermund over rechtsfilosofie in de rechtenstudie.

Opinie | Reactie/nawoord
november 1995
AA19950862

Schrijven voor Ars Aequi?

A. Meijer, K. Vos

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de inactiviteit van de rechtenstudent die mede tot uitdrukking komt in het lage aantal bijdragen in Ars Aequi dat geleverd wordt door studenten. De redacteuren hopen erop dat dit in de toekomst gaat verbeteren.

Opinie | Redactioneel
maart 1991
AA19910198

Verschil van mening

M.V. Polak

In dit artikel wordt ingegaan op de mening en meningsvorming van juristen. Volgens de auteur moet er minder sprake zijn van nuance bij juristen waar dit geen typisch juridische onderwerpen betreft. Zij zouden best wat harder uit de hoek mogen komen en zich wat meer bemoeien met het maatschappelijk debat.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1994
AA19940577

Toont alle 6 resultaten