De kater


De Rechtsstaat is afgebroken, gestroomlijnd tot een institutie die primair beleidsdoelen diet; een staatsinstrument dat over burgers heenwalst en waarin Recht Spreken is getransformeerd tot een a-moreel productieproces warin waarheidsvinding ondergeschikt is gemaakt aan efficiency, aldus de mening van auteur.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A. Zwanenburg

Verschijning: juni 2007

Archiefcode: AA20070511

mening rechtsstaat

Opinie Opiniërend artikel