Verschil van mening


In dit artikel wordt ingegaan op de mening en meningsvorming van juristen. Volgens de auteur moet er minder sprake zijn van nuance bij juristen waar dit geen typisch juridische onderwerpen betreft. Zij zouden best wat harder uit de hoek mogen komen en zich wat meer bemoeien met het maatschappelijk debat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.V. Polak

Verschijning: September 1994

Archiefcode: AA19940577

maatschappelijk debat mening nuance opinie voorbehouden

Opinie Opiniërend artikel