Katern 81: Rechtssociologie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): B.P. Sloot

Verschijning: december 2001

Archiefcode: AAK20014342

arbeidsverhoudingen in de aspergeteelt cynisme duurzame relaties en juridische formaliteiten legitimiteit regulering seizoenarbeid

Metajuridica Rechtssociologie