Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

De aandeelhoudersovereenkomst in het IPR

Hybride tussen contract en vennootschappelijk document

A.J.N. Draaisma

Post thumbnail Aan aandeelhouders­­­overeenkomsten wordt steeds vaker naast een contractuele, ook een vennootschapsrechtelijke werking toegekend. Dit kan gevolgen hebben voor de aandeelhoudersovereenkomst in het internationaal privaatrecht. Wanneer buitenlandse aandeelhouders van een Nederlandse vennootschap met elkaar een aandeelhoudersovereenkomst sluiten, welke rechter is dan bevoegd? En welk recht is toepasselijk?

Verdieping | Studentartikel
december 2018
AA20180985

De algemene exceptieclausule in het internationaal privaatrecht

B. Hooimeijer

In het internationale privaatrecht wijst het conflictenrecht het recht aan dat op een internationale rechtsverhouding van toepassing is. Een algemene exceptieclausule biedt de rechter de mogelijkheid om het door de conflictregel aangewezen recht buiten toepassing te laten en hiervoor in de plaats een ander recht toe te passen waarmee de rechtsverhouding 'nauwer verbonden' is. Is het zinvol om de rechter in de vorm van een wettelijke algemene exceptieclausule de mogelijkheid te bieden van het aangewezen recht af te wijken? Zo ja, hoe zou een algemene exceptieclausule eruit moeten zien? Deze vragen zijn het onderwerp van dit artikel.

Verdieping | Studentartikel
april 1996
AA19960227

De Bocht van de Herengracht

Beantwoording rechtsvraag (338) internationaal privaatrecht/goederenrecht

S. van Dongen, H.L.E. Verhagen

In het oktobernummer 2009 van Ars Aequi stond de rechtsvraag ‘De bocht van de Herengracht’ op het gebied van internationaal privaatrecht/goederenrecht; in dit nummer staat de beantwoording van die vraag. Van de inzenders zijn er twee aangemerkt als serieuze inzenders, namelijk Arjan Snijder (RuG, derdejaars) en Hanneke Palm (UU, derdejaars); zij mogen een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Winnaar is Wouter van den Wildenberg (UvT, vierdejaars), hij wint €50,- en mag daarnaast een keuze maken uit genoemd fonds.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2010
AA20100215

De P van IPR: het begrip ‘burgerlijke en handelszaken’ in het EEX

J.E.M. Polak

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 14 november 2002, ECLI:EU:C:2002:656, zaak C-271/00, Jur. 2002, p. I-10527, NIPR 2003, 37 (Gemeente Steenbergen/Baten) Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 15 mei 2003, ECLI:EU:C:2003:282, zaak C-266/01, Jur. 2003 (PFA/Staat) In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op de toepasselijkheid van het EEX-verdrag bij vorderingen ingesteld door de overheid in geval van terugvordering van wat betaald is uit hoofde van de sociale zekerheid indien de wijze van instellen van de vordering beheerst wordt door het gewone privaatrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030676

Draagmoederschap en IPR

K.R.S.D. Boele-Woelki

Post thumbnail

De laatste bijdrage in de reeks Onderbelicht gaat over (internationaal) draagmoederschap. Er rijzen vele ethische, medische, fysische, psychologische en juridische vragen als een vrouw een kind baart met de bedoeling het kind af te staan aan wensouders met wie het kind al dan niet genetisch verwant is. Katharina Boele-Woelki belicht enkele van de problemen die kunnen ontstaan.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
december 2012
AA20120898

eDate advertising: de Europese oplossing voor het probleem van ‘libel tourism’?

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote kamer) 25 oktober 2011, gevoegde zaken C-509/09, ECLI:NL:XX:2011:BU4501 (eDate Advertising GmbH/X) en C-161/10 (Olivier Martinez en Robert Martinez/MGN Limited)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2012
AA20120653

Eén voor allen en allen voor één: individuele versus collectieve handhaving van het consumentenrecht in het IPR

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Derde kamer) 28 juli 2016, C-191/15, ECLI:EU:C:2016:612 (Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl; verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciële beslissing)
In dit arrest hakt het Hof van Justitie EU een aantal knopen door met betrekking tot de bescherming van consumentenbelangen in het internationaal privaatrecht. De verhouding tussen individuele en collectieve handhaving wordt uitgewerkt, terwijl de consument een nadere bescherming krijgt tegen misleidende formuleringen van rechtskeuzes in algemene voorwaarden. Tenslotte wordt ook de vraag naar de verhouding tussen de algemene IPR regelingen en de privacy richtlijn aan de orde gesteld. Het antwoord op die laatste vraag is helaas voor meerdere uitleg vatbaar.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2016
AA20160957

Europees vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en IPR: een reactie

J.W. Bellingwout

J.W. Bellingwout geeft in deze bijdrage een reactie op het artikel van P. Roos (Europees vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en IPR.) Hij uit enkele bedenkingen bij de stellingen van P. Roos.

Opinie | Reactie/nawoord
september 1989
AA19890751

Internationaal Privaatrecht 2022

K.R.S.D. Boele-Woelki, R.J. ter Rele

Post thumbnail Internationaal Privaatrecht bevat Verordeningen, Verdragen & Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2022.

9789493199675 - 06-07-2022

Jurisprudentie Internationaal Privaatrecht 2022

M.J. de Rooij

Post thumbnail De belangrijkste vonnissen van 1924 tot en met 2022 op het gebied van het Internationaal Privaatrecht. Deze uitspraken zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs, maar zijn natuurlijk ook zeer bruikbaar in de rechtspraktijk.

9789493199705 - 18-08-2022

juni 1989

Katern 31: Handelsrecht

B. Wessels

juni 1993

Katern 47: Handels- en faillissementsrecht

M.W.E. Koopmann

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond