De algemene exceptieclausule in het internationaal privaatrecht


In het internationale privaatrecht wijst het conflictenrecht het recht aan dat op een internationale rechtsverhouding van toepassing is. Een algemene exceptieclausule biedt de rechter de mogelijkheid om het door de conflictregel aangewezen recht buiten toepassing te laten en hiervoor in de plaats een ander recht toe te passen waarmee de rechtsverhouding ‘nauwer verbonden’ is. Is het zinvol om de rechter in de vorm van een wettelijke algemene exceptieclausule de mogelijkheid te bieden van het aangewezen recht af te wijken? Zo ja, hoe zou een algemene exceptieclausule eruit moeten zien? Deze vragen zijn het onderwerp van dit artikel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Hooimeijer

Verschijning: april 1996

Archiefcode: AA19960227

conflictenrecht exceptieclausule IPR

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Verdieping Studentartikel