De Bocht van de Herengracht

Beantwoording rechtsvraag (338) internationaal privaatrecht/goederenrecht


In het oktobernummer 2009 van Ars Aequi stond de rechtsvraag ‘De bocht van de Herengracht’ op het gebied van internationaal privaatrecht/goederenrecht; in dit nummer staat de beantwoording van die vraag. Van de inzenders zijn er twee aangemerkt als serieuze inzenders, namelijk Arjan Snijder (RuG, derdejaars) en Hanneke Palm (UU, derdejaars); zij mogen een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Winnaar is Wouter van den Wildenberg (UvT, vierdejaars), hij wint €50,- en mag daarnaast een keuze maken uit genoemd fonds.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S. van Dongen, H.L.E. Verhagen

Verschijning: maart 2010

Archiefcode: AA20100215

Bocht van de Herengracht IPR

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Perspectief Rechtsvraag