interne markt

Resultaat 25–36 van de 55 resultaten wordt getoond

Het Verdrag van Maastricht

K.A.M. Bleeker

In dit artikel wordt het Verdrag van Maastricht besproken dat de Europese Unie voortbrengt. In het verdrag zitten zowel supranationale elementen, de Europese Gemeenschap, als intergouvernementele, de samenwerking op het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en justitie en binnenlandse zaken. In dit artikel worden de belangrijkste artikelen van het verdrag besproken. Ook komen de institutionele en materiële wijzigingen aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1993
AA19930262

Het vrije verkeer van personen, talenkennis van EEG-onderdanen en culturele indentiteit

K.J.M. Mortelmans

In dit artikel wordt ingegaan op de verhouding tussen het vrij verkeer van personen (werknemers) en de culturele identiteit van een lidstaat. Meer concreet behandelt het HvJEG de vraag of talenkennis een vereiste kan zijn om arbeid in loondienst te verrichten en een voorwaarde om een vaste aanstelling te verkrijgen. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1990
AA19900301

Ideal-Standard

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 22 juni 1994, ECLI:EU:C:1994:261, zaak C-9/93, Jur. 1994, 1-2789 (Ideal/Standard) In geval van nationale opsplitsing binnen de EG door overdracht van een merkrecht dat oorspronkelijk aan één concern heeft toebehoord, moet vervolgens de merkgerechtigde in de ene Lid-Staat waar het merk hem toebehoort zich kunnen verzetten tegen import van de producten van de andere merkhouder uit de andere Lid-Staat. Het Hof trekt de lijn door van het HAG II-arrest.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1996
AA19960062

Inleiding

B. Bastein, R.J.Q. Klomp, F.J. van Ommeren, C.E. du Perron, P. Roos

In deze inleiding worden de bijdragen aan dit bijzonder nummer in hun onderlinge samenhang geplaatst in het perspectief van 'Europa 1992'. Daarbij staan het Witboek en de vraag wat er gedaan moet worden om de interne markt eind 1992 te bereiken, centraal. Vervolgens wordt ingegaan op enkele schaduwzijden van de Europese integratie. Tot slot wordt aandacht besteed aan de vraag: bestaat er wel een visie achter het streven naar een verenigd Europa?

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890315

Institutionele implicaties van de Europese Akte; de Europese Akte en de Instellingen van de EG

J. Korte

In dit artikel wordt ingegaan op de institutionele veranderingen die plaatsvinden met de de invoering van de Europese Akte. Daartoe wordt de structuur en het karakter van de Europese Akte besproken en komen achtereenvolgens de institutionele wijzigingen van de Raad, de Commissie, het Parlement en het Hof van Justitie aan de orde. Er wordt afgesloten met een conclusie.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890339

Intellectuele eigendom aan het begin van de 21e eeuw

D.W.F. Verkade

Kijken we terug naar het Bijzonder nummer ‘Europa 1992 ’ van twaalf jaar geleden, dan zijn er op het gebied van de intellectuele eigendom sindsdien grote vorderingen geboekt. Ik geloof dat het niet te ver gaat om te zeggen dat het rechtsgebied van de intellectuele eigendom (i.e.-recht)nu overwegend Europees recht is geworden. Daar was twaalf jaar geleden nog geen sprake van. In het komende decennium, tot het volgende Bijzonder nummer over Europa in pakweg 2011, zijn nog meer belangrijke, misschien zelfs spectaculaire ontwikkelingen te verwachten.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010351

Internationale fusie als uitoefening van het recht van vrije vestiging (artikel 52 EEG)

C.T. Dekker

Met het oog op de verwezenlijking van de interne markt in de EG, die in 1992 zou moeten plaatsvinden, worden veel fusies verwacht en ook reeds aangegaan. Ook grensoverschrijdende fusies. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe die internationale fusie en de rechtsinstrumenten die daarvoor door de Europese Commissie worden voorgesteld (het ontwerp voor een tiende richtlijn inzake het vennootschapsrecht en het ontwerp-Statuut voor de Europese N.V.), moeten worden gezien in het licht van de vrijheid van vestiging, die deel uitmaakt van die tot stand te brengen interne markt.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890375

IPR-aspecten van Europese rechtspersonen

L. Kaemingk

In dit artikel wordt ingegaan op de aspecten van internationaal privaatrecht die samenhangen met Europese rechtspersonen zoals de SE en de Europese vereniging.

Verdieping | Studentartikel
juli 1993
AA19930521

december 2007

Katern 105: Rechtseconomie

H.O. Kerkmeester, L.T. Visscher

september 1988

Katern 28: Europees recht

- UL Europa Instituut

september 1988

Katern 28: Konsumentenrecht

E.H. Hondius

juni 1992

Katern 43: Europees recht

- UL Europa Instituut

Resultaat 25–36 van de 55 resultaten wordt getoond