Katern 105: Rechtseconomie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): H.O. Kerkmeester, L.T. Visscher

Verschijning: december 2007

Archiefcode: AAK20075951

concurrentie interne markt mededingingsrecht minopolie rechtseconomie

Metajuridica Rechtseconomie