Het vrije verkeer van personen, talenkennis van EEG-onderdanen en culturele indentiteit


In dit artikel wordt ingegaan op de verhouding tussen het vrij verkeer van personen (werknemers) en de culturele identiteit van een lidstaat. Meer concreet behandelt het HvJEG de vraag of talenkennis een vereiste kan zijn om arbeid in loondienst te verrichten en een voorwaarde om een vaste aanstelling te verkrijgen. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans

Verschijning: mei 1990

Archiefcode: AA19900301

arbeidsrelatie belemmering interne markt talenkennis vrij verkeer van personen

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie