Katern 28: Europees recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): - UL Europa Instituut

Verschijning: september 1988

Archiefcode: AAK19881161

interne markt kartelrecht maatregel van gelijke werking vrij verkeer van goederen vrijheid van dienstenverkeer

Internationaal Europees en buitenlands recht