Het Verdrag van Maastricht


In dit artikel wordt het Verdrag van Maastricht besproken dat de Europese Unie voortbrengt. In het verdrag zitten zowel supranationale elementen, de Europese Gemeenschap, als intergouvernementele, de samenwerking op het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en justitie en binnenlandse zaken. In dit artikel worden de belangrijkste artikelen van het verdrag besproken. Ook komen de institutionele en materiële wijzigingen aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.A.M. Bleeker

Verschijning: april 1993

Archiefcode: AA19930262

EMU Europese integratie Europese Unie interne markt supranationaal recht verandering

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Wetgeving