Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond

Reaktie op: Deorum iniuriae, dis curae

Inclusief nawoord

M.P. Bart, B. Bastein, C.E. du Perron

Reactie bij een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi waarin de verhouding tussen kerk en staat centraal staat. De auteur betoogt dat er voor het christelijke geloof een grote plaats moet zijn binnen de Nederlandse overheid.

Opinie | Redactioneel
april 1989
AA19890237

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 7

Y en Z tegen Duitsland: vervolging en vrijheid van godsdienst

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 66

beoordeling geloofwaardigheid van bekering en prejudiciële vragen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 12

asielaanvraag en bekering

Redelijke grondwetinterpretatie?

P.W.C. Akkermans

Afdeling rechtspraak van de Raad van State (ARRvS) 16 februari 1989, ECLI:NL:RVS:1989:AH2643, nr. R03.89.0185/S29, AB 1990, nr. 9 met nt. P.J. Boon (Evangeliegemeente De Deur) Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State waarin de beperking van de belijdenisvrijheid (godsdienstvrijheid) door gemeentelijke regels centraal staat. In de noot wordt in gegaan op de invloed van art. 6 Grondwet en de specifieke regels om inbreuk te maken op de vrijheid van godsdienst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1990
AA19900398

Schoolbestuur mag het dragen van religieuze dolk in het belang van de veiligheid verbieden

R.J.B. Schutgens

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 12 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1885, nr. 201801359/1/A2 (Kirpan)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2020
AA20200587

Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond