Redelijke grondwetinterpretatie?


Afdeling rechtspraak van de Raad van State (ARRvS) 16 februari 1989, ECLI:NL:RVS:1989:AH2643, nr. R03.89.0185/S29, AB 1990, nr. 9 met nt. P.J. Boon (Evangeliegemeente De Deur)

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State waarin de beperking van de belijdenisvrijheid (godsdienstvrijheid) door gemeentelijke regels centraal staat. In de noot wordt in gegaan op de invloed van art. 6 Grondwet en de specifieke regels om inbreuk te maken op de vrijheid van godsdienst.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.W.C. Akkermans

Verschijning: juni 1990

Archiefcode: AA19900398

Afdeling rechtspraak van de Raad van State 16-02-1989 (ECLI:NL:RVS:1989:AH2643) zaaknummer: R03.89.0185/S29

beperkingssystematiek godsdienstvrijheid grondrechten vrijheid wijziging

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Annotaties en wetgeving Annotatie