gezinshereniging

Resultaat 61–66 van de 66 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 20

Hode and Abdi: gezinshereniging van vluchtelingen, discriminatie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 58

G.R.: schending artikel 13 EVRM wegens extreem formalisme

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 68

leges gezinshereniging te hoog

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 23

het risico van een toekomstig beroep op de bijstand

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 53

Zambrano bij mogelijke uithuisplaatsing

Vreemdelingenbeleid en kinderrechten

E. Kruijen, S. Meuwese

Terwijl we discussiëren of Nederlandse biologische grootouders evenveel recht hebben op omgangmet de (klein)kinderen als de sociale ouders, vragen we wel van juridische ouders met een niet-Nederlandse nationaliteit de ‘feitelijke gezinsband’ te bewijzen. Daar waar we Nederlandse jongerenop drift, weggelopen en dakloos, onmiddellijk in de crisisopvang plaatsen, stoppen we minderjarigevluchtelingen die in Nederland terechtkomen in de terugkeervariant. En hoewel we eenaantal jaren geleden de onwettigheid van kinderen hebben afgeschaft, noemen we kinderen zondergeldige verblijfsstatus ‘illegale’ kinderen. Het lijkt wel of de balans tussen familierecht envreemdelingenrecht zoek is: we meten duidelijk met twee maten, een voor Nederlanders en eenvoor vreemdelingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2002
AA20020610

Resultaat 61–66 van de 66 resultaten wordt getoond