Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 20

Hode and Abdi: gezinshereniging van vluchtelingen, discriminatie


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.M. de Vries

Archiefcode: RV20120020

06-11-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:CE:ECHR:2012:1106JUD002234109) zaaknummer: 22341/09

algemeen discriminatieverbod discriminatieverbod EVRM gelijke behandeling gezinshereniging gezinsvorming

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 14Art. 8