Resultaat 1–12 van de 66 resultaten wordt getoond

Europese grenzen aan Nederlandse restricties voor gezinsmigratie

P.R. Rodrigues

Post thumbnail Het minderheidskabinet Rutte heeft ingezet op een restrictief vreemdelingenbeleid. Dat geldt niet alleen voor asiel, maar met name ook voor gezinsmigratie. Uitgangspunt van het beleid met betrekking tot gezinsmigratie is dat voorkomen moet worden dat kansarme migranten zich in Nederland vestigen. Het Nederlandse vreemdelingenrecht staat echter niet meer op zich zelf. Naast mensenrechtenverdragen is de betekenis van het recht van de Europese Unie het afgelopen decennium aanzienlijk toegenomen. Het is de vraag in hoeverre de voorgenomen beperkingen aan gezinsmigratie zich verhouden tot de waarborgen uit de mensenrechtenverdragen en het Unierecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2011
AA20110626

Het Nederlandse ‘polygamiebeleid’ en artikel 8 EVRM

R.A. van der Pol

In dit artikel wordt ingegaan op de in 1992 geldende beleidsregel dat voor een in Nederland verblijvende in polygamie gehuwde vreemdeling slechts één echtgenote en daaruit geboren kinderen voor gezinshereniging in aanmerking komen. De vraag die bij deze beleidsregel gesteld wordt, is of deze regeling wellicht in strijd is met art. 8 EVRM dat recht geeft op 'family life' zonder al te grote inmenging van de staat. Er wordt ingegaan op het begrip polygame in het Nederlandse vreemdelingenrecht en uitspraken van het EHRM en de Hoge Raad inzake polygamie en het recht op gezinsleven.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 1992
AA19920476

Maart 1988

Katern 26: Jeugdrecht

F. van Kranen

Juni 1994

Katern 51: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

December 1996

Katern 61: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

December 2003

Katern 89: Vreemdelingenrecht

P. Mendelts

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019

Landmark Cases on Asylum and Immigration Law

E.R. Brouwer, S.G. Kok, K.M. Zwaan

Post thumbnail

De belangrijkste Engels- en Nederlandstalige uitspraken op het gebied van het vreemdelingenrecht van 1950 tot en met 2019 speciaal geselecteerd en geannoteerd voor gebruik in het onderwijs.

9789492766342 - 22-8-2019

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 24

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 25

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 26

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 41

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 94

Resultaat 1–12 van de 66 resultaten wordt getoond