Rechtsvraag (228) Gemeenterecht

Hondepoep op de stoep


Rechtsvraag op het gebied van het gemeenterecht waarbij aan de orde komt in hoeverre hogere overheden, zoals Gedeputeerde Staten en de Staat, en de rechter in kunnen grijpen in een kwestie die puur in een gemeente speelt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.Ph.J.A.M. Hennekens

Verschijning: November 1993

Archiefcode: AA19930834

belang eigen huishouding gemeente ingrijpen kringen

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Perspectief Rechtsvraag