Huishoudelijke hulp in de Wmo 2015: bureaucratic rationality versus rechtszekerheid


Centrale Raad van Beroep (CRvB) 18 mei 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1402, 15-4490 WMO15, AB 2016/202 m.nt. C.W.C.A. Bruggeman (onder AB 2016/204), RSV 2016/106 m.nt. H.E. van Rooij & C.W.C.A. Bruggeman (onder RSV 2016/108)