Gekke koeien: in dubio pro sanitate


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HVJ EG) 5 mei 1998, C-180/96 (Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen)

In deze zaak komen maatregelen aan de orde in kader van het tegengaan van BSE-besmetting (gekke koeien-ziekte) waarbij een nietigheidsactie wordt ingesteld in de vorm van een kort geding bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans

Verschijning: november 1996

Archiefcode: AA19960712

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 05-05-1998 (ECLI:EU:C:1998:192) zaaknummer: C-180/96

gemeenschapsrecht nietigheid onrechtmatigheid

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie