Resultaat 25–36 van de 37 resultaten wordt getoond

december 1995

Katern 57: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

maart 1996

Katern 58: Mensenrechten

C. Flinterman, G. Sluiter

juni 1996

Katern 59: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

maart 1999

Katern 70: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

december 2003

Katern 89: Personen- familie- en jeugdrecht

E.J. Nicolai

Ontkenning van het vaderschap en artikel 8 EVRM

M.H. van der Woude

Hoe verstaan de huidige regeling omtrent de zogenaamde ontkenning van het vaderschap en de in het wetsvoorstel Herziening afstammingsrecht voorziene regeling van deze materie zich met het in artikel 8 EVRM gewaarborgde recht op eerbiediging van het 'gezinsleven'? Een beschikking van de Hoge Raad gewezen op 16 november 1990 vormt de aanleiding tot de hierna volgende korte beschouwing.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1991
AA19910480

Over vaders, seks en afstamming: het afstammingsrecht voor verwekkers kritisch beschouwd

W.M. Schrama

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt ingegaan op de rechtspositie van vaders die geen formele relatie met de moeder van het kind hebben. Een vergelijking van de uiteenlopende situaties laat zien dat er grote verschillen bestaan tussen de rechtsposities van biologische vaders en hun kinderen. Gelet op maatschappelijke en medische ontwikkelingen lijkt de tijd op een aantal punten rijp voor een heroverweging van het afstammingsrecht.

Rode draad | Recht en seksualiteit
maart 2016
AA20160212

Plegen mensen minder delicten als ze getrouwd zijn?

J.E.H. Beijers

Post thumbnail

Levensgebeurtenissen als trouwen en scheiden hangen volgens wetenschappelijk onderzoek samen met veranderingen in delictgedrag bij criminelen. Zo plegen mensen minder delicten als ze getrouwd zijn en meer delicten als ze gescheiden zijn. In deze bijdrage wordt aan de hand van promotieonderzoek getoond dat deze verbanden complexer zijn dan ze lijken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2017
AA20170349

SARAH

S.B.

In deze column worden problemen rondom het vaderschap (indien men niet getrouwd is met de moeder) besproken.

Opinie | Column
februari 2003
AA20030091

Vernietiging door verwekker van erkenning door niet-verwekker

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 12 november 2004, nr. R03/098HR, ECLI:NL:HR:2004:AQ7386, JOL 2004, 578, RvdW 2004, 125 Verzoek verwekker tot vernietiging erkenning kind door een ander.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2005
AA20050733

Vervangende toestemming tot erkenning; misbruik van bevoegdheid

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 6 november 2015, nr. 14/05412, ECLI:NL:HR:2015:3244 Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming. Misbruik van bevoegdheid? Invloed huwelijk verwekker en artikel 1:204 lid 1 onder e BW (oud). Openbare orde. Maatstaf voor misbruik.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2016
AA20160045

Vervangende toestemming tot erkenning; voorwaardelijke toestemming

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 30 oktober 2015, nr. 15/01266, ECLI:NL:HR:2015:3196 Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming voordat verzoek bij rechtbank was ingediend, maar nadat verwekker bij brief van zijn advocaat om toestemming aan de moeder had gevraagd. Is de gegeven toestemming voorwaardelijk?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2016
AA20160041

Resultaat 25–36 van de 37 resultaten wordt getoond